Procedures schrijven en herevalueren, weegschalen ijken, functioneringsgesprekken houden, temperatuur en luchtvochtigheid registreren, sociale wetgeving naleven, wachtdienst afficheren, normen van inspecties naleven,...
Streven naar kwaliteit : administratieve rompslomp of een opportuniteit?

QualityManager

INTEGREERT UW KWALITEITSHANDBOEK IN EEN KWALITEITSBEHEERSYSTEEM
Definitie
QualityManager is apotheeksoftware met als doel beheer en registratie van alle handelingen nodig om te voldoen aan het kwaliteitshandboek, zoals dit in een apotheek aanwezig is volgens de richtlijnen van het KB - 21 januari 2009.
QualityManager functioneert onafhankelijk van andere apotheeksoftware.
Uw bestaande Kwaliteitshandboek - in de veronderstelling dat het een elektronische versie betreft - kan in QualityManager geïntegreerd worden.
integratie
QualityManager is meer dan een kwaliteitshandboek: het bevat de noodzakelijke aanvulling op een kwaliteitshandboek om tot een vlot werkbaar kwaliteitsbeheersysteem te komen.
Top  
Krachtlijnen

Het onderhoud van uw procedures, van registratie van de auteur en datum van wijziging, over aanbieden ter lezing of controle aan teamleden en het registreren van hun opmerkingen, tot het toekennen van een nieuw versienummer met archivering van de oude versie en aanbieden voor controle na 3 à 5 jaar, gebeurt automatisch.
U kan aantonen dat U werkt conform uw kwaliteitshandboek: alle handelingen die via QualityManager uitgevoerd worden, worden geregistreerd.
registreren van kwaliteit
U heeft een link tussen de procedures in uw Kwaliteitshandboek en de dagelijkse praktijk.
Uw teamleden worden actief betrokken bij het verzekeren van kwaliteit. De inbreng van elk teamlid kan opgevolgd worden.
"Verplichte communicatie" zoals functionerings- en evaluatiegesprekken, afhandelen van klachten en aanvragen voor verlof, worden automatisch beheerd.
Per module omschreven in de GGOFP, heeft U onmiddellijk een overzicht over aandachtspunten die verdere opvolging vereisen.
verkeerslicht
Top  
© vof ApoTech

home
NL
FR
@
®
©